Руско-български / Българско-руски речник

£12.49

Налично

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist

Настоящият двупосочен речник включва около 40 000 лексикални единици (думи и примери за тяхната съчетаемост, устойчиви, фразеологични и терминологични изрази, популярни пословици).
Актуалността на речника се изразява в представянето на нови думи и нови значения на съществуващи вече в езика лексикални единици, фиксирани в лексикографските трудове през първите две десетилетия  на 21 век. Българският читател ще се срещне за първи път с голяма част от тези руски думи (и значения) на страниците на настоящия речник.
Представена е активната лексика, свързана с бързото развитие на информационните и мобилните технологии, както и с новите икономически, политически и социални реалности в руското и българското общество.

Издател

ISBN

9786190206507

Година

Автор